0

Twój koszyk jest pusty

Ogólne warunki handlowe

1. zakres obowiązywania umowy

Dla wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują następujące warunki. Nasz sklep internetowy jest skierowany wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru komercyjnego, ani nie mogą być przypisane jej samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu transakcji prawnej działa w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. umawiająca się strona, zawarcie umowy, możliwości korekty

Poprzez umieszczenie produktów w sklepie internetowym składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te artykuły. Możesz umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korekcyjnych podanych i wyjaśnionych w procesie zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty na towar znajdujący się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk złożenia zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie przez e-mail.

2.1 Płatnośći

Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językiem używanym do zawarcia umowy jest język polski.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu dane zamówienia oraz nasze ogólne warunki handlowe w formie tekstowej. Tekst umowy można zobaczyć w naszym loginie klienta.

4. warunki dostawy


Poza wskazanymi cenami produktów mogą zostać poniesione koszty wysyłki. Bardziej szczegółowe informacje na temat ewentualnych kosztów wysyłki znajdziesz w ofertach.

Dostarczamy tylko przez wysyłkę. Niestety, nie jest możliwe, aby odebrać towar samemu. Jeśli kupujący poda zły adres, nie możemy zagwarantować wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. Tutaj kupujący jest osobą odpowiedzialną.


6. zastrzeżenie praw własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

7. gwarancja i poręczenia

O ile poniżej nie postanowiono wyraźnie inaczej, zastosowanie ma ustawowa ochrona przed szkodami.

W przypadku towarów używanych obowiązują następujące zasady: jeżeli wada wystąpi po roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady powstałe w ciągu jednego roku od dostawy towaru mogą być reklamowane w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od daty dostawy towaru.
Powyższe ograniczenia i skrócenie terminu nie mają zastosowania do roszczeń odszkodowawczych wysuwanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników.
- w przypadku urazu życia, ciała lub zdrowia
- w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego zaniedbania naruszenia obowiązków lub zamiaru oszustwa
- w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których dotrzymaniu partner umowy może się regularnie opierać (zobowiązania zasadnicze)
- w ramach obietnicy gwarancyjnej, jeśli została ona uzgodniona lub
- w zakresie, w jakim otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Subskrybuj!