0

Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy Państwa szczegółowo o tym, jak obchodzimy się z Państwa danymi.


1. dostęp do danych i hosting

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer WWW automatycznie zapisuje jedynie tzw. plik rejestru serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz dane dostępowe i dokumentację wywołania.

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Służy to zabezpieczeniu naszych prawnych interesów, w celu prawidłowego przedstawienia naszej oferty w ramach ważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej w ciągu siedmiu dni od zakończenia Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Usługi hostingowe świadczone przez usługodawcę będącego osobą trzecią

W ramach przetwarzania w naszym imieniu, dostawca zewnętrzny świadczy nam usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej. Wszystkie dane zbierane w trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach przewidzianych do tego celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się tylko w opisanym tu zakresie.

Ten usługodawca ma siedzibę w USA i posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach ochrony prywatności.

2. gromadzenie i wykorzystywanie danych do przetwarzania umów, kontakt

Zbieramy dane osobowe, gdy użytkownik przekazuje nam te informacje w ramach zamówienia lub gdy kontaktuje się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach potrzebujemy danych do realizacji zamówienia lub do realizacji Twojego kontaktu, a bez tych danych nie mogą Państwo zrealizować zamówienia lub wysłać kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych.

Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji umów i przetwarzania Państwa zapytań. Po całkowitym przetworzeniu umowy Państwa dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z przepisami prawa podatkowego i handlowego, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych do innych celów, które są prawnie dozwolone i o których informujemy w niniejszym oświadczeniu.

3. przesyłanie danych

W celu realizacji umowy przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostawy zamówionego towaru. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamawiania, zgromadzone w tym celu dane dotyczące płatności przekażemy bankowi, któremu zleciliśmy płatność, oraz ewentualnie zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych lub wybranej przez nas usłudze płatniczej do przetwarzania płatności. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych mogą również sami gromadzić te dane, jeżeli otworzą Państwo tam konto. W tym przypadku podczas składania zamówienia należy zalogować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, nr telefonu lub adresu e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez "InterAd Milosz Thomas" w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Wykorzystujemy również zewnętrzny system zarządzania towarami do realizacji zamówień i kontraktów. Przekazywanie lub przetwarzanie danych, które ma miejsce w tym zakresie, opiera się na przetwarzaniu zamówień.

Korzystamy z usług dostawców usług płatniczych i dostawców usług spedycyjnych, którzy mają siedzibę w kraju poza Unią Europejską. Przekazanie danych osobowych do tych firm odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

To samo dotyczy przekazywania danych naszym producentom lub hurtownikom w przypadku, gdy podejmują się oni wysyłki dla nas (drop shipment).

4. elektroniczny newsletter (e-mail)

Reklama e-mailowa z subskrypcją newslettera
Jeżeli zarejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszego newslettera, wykorzystamy wymagane w tym celu dane lub dane podane przez Państwa oddzielnie do regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera pocztą elektroniczną na podstawie Państwa zgody.

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając wiadomość do opisanej poniżej opcji kontaktowej lub poprzez link podany w tym celu w newsletterze. Po wypisaniu się z listy odbiorców usuniemy Państwa adres e-mail, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania Państwa danych w sposób wykraczający poza to, co jest prawnie dozwolone i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.5. pliki cookie i analiza sieci

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z pewnych funkcji, wyświetlanie odpowiednich produktów lub do badań rynkowych, stosujemy tzw. cookies na różnych stronach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które przewyższają wszelkie inne interesy, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane ponownie po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. session cookies). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Czas trwania przechowywania danych można sprawdzić w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydował, czy chce je zaakceptować, czy też wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka jest inna w sposobie zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla każdej przeglądarki pod następującymi linkami:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™
Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
O ile udzielili Państwo zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google (Universal) Analytics do celów analizy stron internetowych. Serwis analizy internetowej jest ofertą Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, takie jak cookies. Automatycznie zbierane informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed jego przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zaprzestaniu wykorzystywania przez nas Google Analytics i zakończeniu korzystania z niego, zebrane w tym kontekście dane zostaną usunięte.

O ile informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC jest certyfikowana w ramach Osłony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach ochrony prywatności.

Zgodę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Zapobiegnie to gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez użytkownika (w tym jego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.

Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki można kliknąć <a href=""javascript:gaOptout()""> ten link</a>, aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych na tej stronie w przyszłości. Plik cookie z rezygnacją zostanie umieszczony na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody.

6. marketing internetowy

Google Ads Remarketing
Poprzez Google Ads promujemy tę stronę w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu, podczas odwiedzania naszej strony internetowej, tzw. remarketing cookie jest ustawiany przez Google, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu cookie ID i na podstawie odwiedzanych stron. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej, które przeważają nad innymi interesami. Po zaprzestaniu wykorzystywania Google Ads Remarketing przez nas, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Wszelkie dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik zgodził się z Google, że historia przeglądania jego stron internetowych i aplikacji będzie powiązana przez Google z jego kontem Google, a informacje z jego konta Google będą wykorzystywane do personalizacji reklam widzianych w Internecie. W tym przypadku, jeśli jesteś zalogowany do Google podczas przeglądania naszej strony internetowej, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list odbiorców docelowych dla remarketingu cross-device. W tym celu Państwa dane osobowe są tymczasowo łączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Google Ads jest dostarczane przez Google Ireland Limited, spółkę założoną i regulowaną przez prawo Irlandii, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de).
O ile informacje są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC jest certyfikowana w ramach Osłony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach ochrony prywatności.

Możesz dezaktywować cookie remarketingowe poprzez ten link. Ponadto, można uzyskać informacje od Digital Advertising Alliance na temat ustawienia plików cookie i dokonać ustawień w tym zakresie.

7. media społecznościowe

Nasza obecność online na Facebooku, Instagram

Nasza obecność na portalach i platformach społecznościowych służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami. Tam informujemy o naszych produktach i aktualnych ofertach specjalnych.
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową w mediach społecznościowych, Twoje dane mogą być automatycznie zbierane i przechowywane dla celów badania rynku i reklamy. Na podstawie tych danych tworzone są tak zwane profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Można je wykorzystać na przykład do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które prawdopodobnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj używane na urządzeniu końcowym. Zachowanie i zainteresowania użytkowników są zapisywane w tych plikach cookie. Służy to zabezpieczeniu naszych przede wszystkim uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty i efektywnej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami. Jeżeli zostaną Państwo poproszeni przez odpowiednich operatorów platform społecznościowych o zgodę (pozwolenie) na przetwarzanie danych, np. za pomocą pola wyboru.
W zakresie, w jakim wyżej wymienione platformy mediów społecznościowych mają swoje siedziby w USA, obowiązują następujące zasady: Komisja Europejska wydała orzeczenie o adekwatności w odniesieniu do USA. Wróćmy do Osłony Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dla danej firmy można zobaczyć tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców na ich stronach internetowych, jak również na temat opcji kontaktowej oraz praw i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności, w szczególności opcji rezygnacji, znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych dostawców, do których odsyłają poniższe linki. Jeśli mimo to potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Możliwość odwołania się (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

8. dane kontaktowe i prawa użytkownika

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

- prawo do żądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w zakresie w nim opisanym;
- prawo do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
- prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie nie jest możliwe.
- w sprawie korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
- do wypełnienia obowiązku prawnego;
- ze względu na interes publiczny; lub
- w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
jest wymagany;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile
- poprawność danych jest kwestionowana przez Ciebie;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się jego usunięciu;
- nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebujemy ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub
- złożył Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania
- prawo do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej stronie;
- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy albo z naszą siedzibą.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec konkretnego wykorzystania danych, prosimy o kontakt bezpośrednio z nami za pośrednictwem danych kontaktowych w naszym nadruku.

Subskrybuj!