0

Twój koszyk jest pusty

Anulowanie zamówienia

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszliście w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas poprzez wyraźne oświadczenie (pocztą elektroniczną) o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odwołania, który nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje

Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyli Państwo w pierwotnej transakcji. Możemy odmówić dokonania zwrotu do czasu otrzymania przez nas towarów z powrotem lub do czasu przedstawienia przez Państwa dowodów na to, że zwrócili Państwo towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar bezzwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomią nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli towary zostaną wysłane przed upływem terminu czternastu dni. Osoba ta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Za utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

Subskrybuj!